Alta Fiskeriselskap AS har kontrahert ny båt. Den nye båten er designet av Seacon as og har betegnelsen SC40. Dette designet er i store trekk bygd på det tidligere designet SC38 som vi har meget gode erfaringer med.