Det er inngått kontrakt mellom Stadyard AS og rederiet Kenfish ll AS fra Averøy om bygging av en 21 meter kombinert garn- og linebåt. Båten vil få navnet MS Fay og får Seaconbetegnelsen SC21. Båten er planlagt levert sommeren 2018.

MS Fay er tegnet og konstuert av Seacon as.

Sjå presseomtale av MS Fay her.

  • MS Fay 
  • Bilder 3D 
  • Byggebilder 
  • Bilder slepeforsøk 
SC21-serien: - Denne fartøyserien er konsturert for å utnytte lengdebegrensingen i kvotebestemmelsene på 21 meter. Innenfor denne begrensningen har SC21 det meste av det en moderne kystfiskefarøt har. SC21 er konstruert med stort fokus på design, komfort, miljø og fangstkvalitet.

Fangstbehandling: - MS Fay skal drive tradisjonelt garnfiske og linefiske etter hvitfisk. Autolinesystem med magasiner for 60.000 krok og tre garnbinger legger grunnlaget for et effektivt fiskeri. Med et fryserom på 190 m3 vil MS Fay være i stand til å levere fisk av høg kvalitet. På hoveddekk blir det fabrikk for behandling av fisk.

Innredning: - Det er lagt stor vekt på bo- og arbeidsmiljø for mannskapet på tilsammen 10 personer i 4 to-manns lugarer og 2 en-manns lugarer. Lugarene har egne dusj/toalett.

Prosjektering/modellforsøk: - SC21 serien er modellert i 3D format. Dette er en stor fordel når mange funksjoner skal planlegges på begrenset areal. 

Hoveddimensjoner:

Lengde o.a. 20,99 m
Lengde p.p.

20,00 m

Lengde L 19,50 m
Bredde 10,00 m
Bunkerskapasitet 70 m3
Fryserom 190 m3

 

 


More in this category: Slepeforsøk SC21, MS Max »