Kystfisk AS fra Myre bygger nytt kombinasjonsfartøy for fiskeri og oppdrett. Den nye båten blir 50 meter lang og får Seaconbetegnelsen SC50. Fartøyet er utviklet og designet i samarbeid med reder av Seacon as. Byggekontrakt er foreløpig ikkje undertegnet, men ferdigstillelse er planlagt i slutten av 2024.

  • MS Kystfisk 
  • Bilder 3D 
  • Bilder 

Kombinasjonsfartøy. 
MS Kystfisk blir et kombinasjonsfartøy for fiskeri og oppdrett. Om vinteren er det planlagt snurrevadfiske etter torsk, og resten av året skal båten fungere som bløggebåt for oppdrettsnæringen. Sammen med rederiet har Seacon hatt fokus på å utvikle et optimalt fartøy som er best mulig tilpasset den driften rederiet har planlagt. Helautomatisk bløggelinje med kapasitet på 70 tonn pr. time blir levert av Optimar. Det har i designfasen vært stort fokus på lavt energiforbruk gjennom skrogutforming og tekniske valg.

Batteridrift.

MS Kystfisk får et driftsmønster som gjer at batteridrift vil være godt egnet. Derfor er det planlagt å installere batteripakke ombord som gjer at dieselforbruket reduseres med påfølgende reduksjon i utslipp av miljøgasser. 
Fokus på kvalitet og fiskebehandling har ligget høyt hos rederiet og dette vil også bli godt ivaretatt ombord på det nye fartøyet. Videre er det lagt stor vekt på sikkerhet og komfort for mannskapet.

Du kan lese mer om prosjektet her, og her.

Hoveddimensjoner:

 

Lengde o.a. 50,30 m
Bredde 11,00 m
Lastekapasitet (RSW) ~499 m3
Tonnasje ~900