Seacon design your vessel the same
way nature was created - in 3D


maritim prosjektering


nyskapende


fiskerifaglig


telefon

Aktuelle Nyheter

Trønderhav AS fra Husbysjøen har inngått kontrakt med Seacon om design og prosjektering av et nytt 44 meter fartøy. Den nye båten får Seaconbetegnelsen SC44, og er utviklet og designet i sa