Seacon design your vessel the same
way nature was created - in 3D


maritim prosjektering


nyskapende


fiskerifaglig


telefon

Aktuelle Nyheter

Alta Fiskeriselskap AS har kontrahert ny båt. Den nye båten er designet av Seacon as og har betegnelsen SC40. Dette designet er i store trekk bygd på det tidligere designet SC38 som vi har meget go