MS Jens Kristian

Alta Fiskeriselskap AS har kontrahert ny båt. Den nye båten er designet av Seacon as og har betegnelsen SC48. Dette designet er i store trekk bygd på det tidligere designet SC38 som vi har meget gode erfaringer med.

Alta Fiskeriselskap AS ved Sondre Kristoffersen fra Alta har MS Korsnesfisk fra tidligere. Nybygget får navnet MS Jens Kristian og blir i hovedsak rigget for snurpenot, snurrevad og trål. Det polske verftet Poltramp Yard S.A. har fått oppdraget med å bygge båten.

  • MS Jens Kristian 
  • Bilder 3D 
  • Bilder 
Båten er 48 meter lang og 9,5 meter bred. 
Sondre
Alt av utstyr ombord er levert av norske leverandører. Kristoffersen og Seacon har brukt mye tid på å gjøre båten «lettrodd» for mannskap og skipper. De har gått igjennom plassering av utstyret ombord. Fangstbehandlingsutstyret skal være effektivt uten at dette går ut over sikkerheten ombord. I tillegg til å være rigget for snurpenot, snurrevad og trål blir båten tilrettelagt for å fiske snøkrabbe, kvalfangst samt frakt av levendefisk og ensilasje.

Hoveddimensjoner:


Lengde o.a. 48,0 m
Lengde p.p. 41,52 m
Lengde L 42,93 m
Bredde 9,5 m
Lastekapasitet (RSW) ~480 m3
Tonnasje ~650Se pressemelding fra rederiet her: