MS Rødholmen

25 okt 2011
Published in Ombygninger
Etter at Rødholmen AS i Løddingen kjøpte den 60m lange snurperen Stromboli fra Danmark i slutten av 2010 har planen vert å foreta en ombygging av båten. Det forholdsvis "smekre" skroget hadde store nedlastingsproblem på last, noe som gjorde båten lite gunstig spesielt med tanke på fremdriftskostnader. Seacon ble engasjert, og sammen med reder ble det vurdert flere alternativ. Det ble bl.a. foretatt modelltester i Stad Towing Tank og en kom til slutt frem til at en forlenging midtskips med 14,4 meter samt en ny motfasebulb ville gi båten mye bedre sjøegenskaper i tillegg til at en møtte reders ønsker om lastekapasitet og fart.
Side 2 av 2