MS Kystfisk

01 apr 2022
Published in SC50

Kystfisk AS fra Myre bygger nytt kombinasjonsfartøy for fiskeri og oppdrett. Den nye båten blir 50 meter lang og får Seaconbetegnelsen SC50. Fartøyet er utviklet og designet i samarbeid med reder av Seacon as. Byggekontrakt er foreløpig ikkje undertegnet, men ferdigstillelse er planlagt i slutten av 2024.

  • MS Kystfisk