MS Jens Kristian

Alta Fiskeriselskap AS har kontrahert og bygget ny båt. Båten ble kranset med dåp i Måløy 20.06.2020. Den nye båten er designet av Seacon as og har betegnelsen SC48. Dette designet er i store trekk bygd på det tidligere designet SC38 som vi har meget gode erfaringer med.

Alta Fiskeriselskap AS ved Sondre Kristoffersen fra Alta hadde MS Korsnesfisk fra tidligere. Nybygget får navnet MS Jens Kristian og blir i hovedsak rigget for snurpenot og snurrevad. Det polske verftet Poltramp Yard S.A. fikk opprinnelig  oppdraget med å bygge båten, men da det gikk konkurs blei det inngått ny kontrakt om ferdigstillelse av båten ved Stadyard AS på Raudeberg.

  • MS Jens Kristian 
  • Bilder 3D 
  • Bilder 
 

Alt av utstyr ombord er levert av norske leverandører. Kristoffersen og Seacon har brukt mye tid på å gjøre båten «lettrodd» for mannskap og skipper. Båten er blitt svært fleksibel i og med at den både kanSondre og Goran
lagre fisk i RSW tanker samt at den har kombinerte tanker for både RSW og fryseri. I tillegg kan den også lagre levende fisk. Fangstbehandlingsutstyret er arrangert effektivt uten at dette går ut over sikkerheten ombord.

Hoveddimensjoner:

Lengde o.a. 48,0 m
Lengde p.p. 41,52 m
Lengde L 42,93 m
Bredde 9,5 m
Lastekapasitet (RSW) ~480 m3
Tonnasje ~650

 

Gøran Thomassen Majala og Sondre Rødberg Kristoffersen
fra Alta Fiskeriselskap AS. Her avbildet fra dåpen i Måløy.


Se pressemelding fra rederiet her: