Fræna Kystfiske AS fra Elnesvågen i Møre og Romsdal har gjennomført en større ombygging av kystfiskefartøyet M/S ”Kvatro”. Fartøyet som tidligere var 70 fot (21m) er nå bl.a. forlenget til 90 fot (27,5m). Dette har gitt større lastekapasitet, bedre sjøegenskaper og ikke minst bedre fasiliteter for mannskapet.

Seacon har stått for prosjekteringen og Solund Verft i Solund har stått for gjennomføringen av ombyggingen, som hadde ei kostnadsramme på kr 12-15 mill inkl utstyr. Arbeidet startet etter makrellfisket i september 2006 og var ferdigstillt medio mars 2007.Ombyggingen bestod bl.a. av

  •     Flytting av lastemerke til dypere nedlasting
  •     Forlengelse av hekk, 1,5 m
  •     Forlengelse midtskips, 4.5 m
  •     Fjerning av dragerom
  •     Bygging av bakk
  •     Utvidelse av dekkshus, 1,5 m fremover
  •     Fjerning av garnarrangement og rigging for snurrevad
  •     Ombygging av sidepropell

Av nytt utstyr kan nevnes:

- Ny dekkskran, notlegger, kombivinsjer og sløyelinje på dekk

Fræna Kystfiske AS ble etablert 1997 og drives i dag av Ronny og Paul Groven samt Stig Jansen. Rederiet er en videreføring av det tidligere partsrederiet Groven med lange tradisjoner i kystfiske.

”Kvatro” ble bygget i 1998 og tilpasset datidens regelverk for denne fartøygruppen. Dagens regelverk gir rederiet mulighet til å investere for å få et mer fremtidsrettet fartøy, både m.h.p. drift, sikkerhet og ikke minst mannskapsfasiliteter. Det kan bl.a. nevnes at ”Kvatro” etter ombyggingen antagelig vil bli det eneste 90 fots fiskefartøyet i Norge med eget trimrom.

Skal vi ha en fremtid i denne næringen så må vi ha fartøy som gjør oss i stand til å fiske og å ta vare på fangsten på en forsvarlig måte, også om der skulle bli endringer i f.eks. silda sitt vandringsmønster. I tillegg må vi kunne tilby oss selv og mannskapet vårt en sikker og komfortabel tilværelse, båten er jo tross alt både arbeidsplass og bolig for oss mange måneder i året, sier reder Ronny Groven.