Barents Sea AS fra Nord Lenangen har bygget et nytt 34 meter kystfiskefartøy som får navnet MS Fugløyfjord. Skipet vil bli et søsterskip til MS Fugløyhav som ble levert til Lenangen Fiskeriselskap AS i Juni 2011. Barents Sea AS er et datterselskap av Lenangen Fiskeriselskap AS.

  • MS Fugløyfjord 
  • Bilder 3D 
  • Bilder 
Skipet er utviklet og prosjektert av Seacon as i Måløy. Fartøyet er optimalisert innenfor 500 bruttotonn m.h.t. regelverk, sjøegenskaper og produkjonskapasitet, og skal drive tradisjonelt kystfiske etter både pelagisk- og kvitfisk. Båten blir rigget for not og snurrevad og er konstruert med stort fokus på design, komfort, miljø og fangstkvalitet - innenfor nøkterne økonomiske rammer. MS Fugløyhav skal bygges ved Vaagland Båtbyggeri AS og vil få byggnr. 144.

Lasteromkapasiteten blir på 350 kubikkmeter, og RSW tankene er konstruert med tanke på føring av sild, sei, og lodde. Tre av rommene er arrangert som kombinerte RSW- tanker/fryserom, og har kapasitet for lagring av 180 kubikkmeter frossen kvitfisk som torsk og sei. Resterende tanker er konstruert med tanke på RSW og levende fisk.

På hoveddekk blir der egen avdeling for behandling av kvitfisk med bl.a. komplette linjer for fangstbehandling og innfrysing.

Det er lagt stor vekt på bo- og arbeidsmiljø for et mannskap på 10, med bl.a. enmannslugarer med egne dusj/toalett og en romslig messe/salong med egen spiseavdeling.

Planlagt levering av fartøyet er sommeren 2012.


Hoveddimensjoner:

  • Lengde o.a.     34,07 m
  • Lengde p.p.     28,00 m
  • Bredde               9,50 m