Trønderhav AS fra Husbysjøen har inngått kontrakt med Seacon om design og prosjektering av et nytt 44 meter fartøy. Den nye båten får Seaconbetegnelsen SC44, og er utviklet og designet i samarbeid med reder av Seacon as. Kontrakt om nybygget er gjort med Thyborøn Skibs & Motor AS i Danmark.

MS Trønderhav blir rigget for snurrevad og snurpenot.

  • MS Trønderhav 
  • Bilder 3D 
  • Bilder 
 
Sammen med rederiet har Seacon hatt fokus på å utvikle et optimalt fartøy som er best mulig tilpasset den driften rederiet har planlagt. Fartøyet blir dobbeltrigget for snurpenot og snurrevad, og gjort slik at dei kan ha begge redskaper ombord samtidig og skifte mellom disse som det passer. Snurrevaden er på trommler på hekken og snurpenoten er i notbinge. Rederiet har under designfasen hatt stort fokus på lav energiforbruk gjennom skrogutforming og tekniske valg.

Utstyret til båten blir i stor grad levert av Thyborøn. Seacon har hatt et godt samarbeid med Thyborøn på tidligere prosjekt og ser frem til at det gode samarbeidet fortsetter også gjennom dette prosjektet. 
Fokus på kvalitet og fiskebehandling har ligget høyt hos rederiet og dette vil også bli godt ivaretatt ombord på det nye fartøyet. Videre er det lagt stor vekt på sikkerhet og komfort for mannskapet.

Hoveddimensjoner:

Lengde o.a. 43,83 m
Lengde p.p. 37,50 m
Lengde L 39,36 m
Bredde 9,50 m
Lastekapasitet (RSW) ~499 m3
Tonnasje ~550

More in this category: MS Julie Pauline »