Seacon har inngått kontrakt om levering av tegninger og spesifikasjoner for ombygging av MS Stokke Senior. Båten skifter samtidig navn til MS Runing. Ombyggingen blir gjort i Polen og er beregnet ferdig i løpet av sommeren 2017.
I store trekk består ombyggingen av følgende:

- Forlengelse i akterskipet på 2,5 meter.

- Forlengelse midtskips på 4,7 meter.

- Skifte hovedmotor.

- Ny flålegger og transportrull med fundament.

- Re-arrangering av tankarrangement i hekk.

- Ny MOB-båt davit.

- Nye ankerlommer og nye ankervinsjer.

- Nytt RSW maskineri.

- Assistere reder ved krengeprøve.

- Levere tegninger og dokumentasjon for alle endringer og re-arrangeringer.


Nye Hoveddimensjoner:

 

Lengde o.a. 35,64 m
Lengde p.p. 28,80 m
Lengde L 31,00 m
Bredde 9,5 m
Bunkerskapasitet ~100 m3
RSW tanker ~439 m3
Tonnasje ~499