MS Harto

24 okt 2011

Møre og Romsdal rederiet Bergtun Fiskeriselskap AS fra Sandøy er eier av dette 90 fots fiskefartøyet. Fartøyet er av typen SC90, utviklet og prosjektert av Seacon as i Måløy. De kombinerte not-/snurrevad-/trålfartøyet er bygget og utrustet ved Yaroslav Shipyard i Russland. En rekke norske underleverandører har levert det meste av utstyret og tekniske installasjoner.

  • Harto 
  • Bilder 3D 
  • Byggebilder 
  • Video 

SC90 serien: - Kystfiskefartøyene med betegnelsen SC90 som Seacon har utviklet representerer en ny generasjon i denne fartøygruppen. Fartøyene er optimaliserte m.h.t. regelverk, og konstruert med stort fokus på design, komfort, miljø og fangstkvalitet, innenfor nøkterne økonomiske rammer.

Dieselelektrisk: - Fremdriftssystemet blir dieselelektrisk, noe som er helt nytt for fartøy i denne størrelsen. Med et slikt fremdriftssystem vil en redusere drivstoff utgiftene og ikke minst få en miljømessig gevinst med lavere utslipp. Med fire uavhengige strømkilder (generatorer) og to el-motorer er også sikkerheten godt ivaretatt.

Fangstbehandling: - Fartøyene skal drive tradisjonelt kystfiske etter både pelagisk fisk og hvitfisk, og blir rigget for not, trål og snurrevad. Det er lagt opp til stor tankkapasitet, spesielt med tanke på føring av levende fangst som torsk og sei, i tillegg til gode RSW kjøletanker. På hoveddekk blir der egen avdeling for behandling av hvitfisk med bl.a. komplette sløyemaskinlinjer.

Innredning: - Det er lagt stor vekt på bo- og arbeidsmiljø for mannskapet, med bl.a. enmannslugarer med egne dusj/toalett og en romslig messe/salong med egen spiseavdeling.

Prosjektering/modellforsøk: - SC90 serien er modellert i 3D format, noe som er en stor fordel når mange funksjoner skal planlegges på begrenset areal. I tillegg er der gjennomført modellforsøk av skroget for å finne den mest ideelle skrogformen under de gitte forutsetningene som regelverket gir. Båtene er tilrettelagt for en eventuell forlengelse om en endring av regelverket skulle gi mulighet for dette.

Søsterskip: - M/S ”Harto” og M/S ”Stokke Senior” blir tilnærmede søsterskip, med kun mindre individuelle tilpassninger. Rederiene har begge vært delaktige i utformingen og har redusert kostnadene betraktelig ved å ”bygge i lag”. Bygging og utrustning ved samme verft i Russland er også med på holde totalprisen langt under andre sammenlignbare byggeprosjekter.

SC90 serien tekniske data:

Lengde o.a.27.49 m

Lengde p.p.23.99 m

Bredde 9.50 m

Gear /propellanlegg fra Heimdal AS

Dieselelektrisk fremdrift fra Stadt AS

Dieselaggregat (4 x Scania DI 16 fra Nogva AS) og havneagregat fra Nogva AS

Dekksutstyr fra Triplex, (nothaler 603, notlegger NK 3000, dekkskran KN 16)

Kombivinser type SMV 1800 fra SMV Hydraulic AS
More in this category: « MS Stokke Senior