MS Rolf Asbjørn

Seacon har inngått kontrakt om levering av tegninger og spesifikasjoner for ombygging av MS Rolf Asbjørn. Ombyggingen blir gjort på Stadyard AS og er beregnet ferdig i løpet av sommeren 2017.
I store trekk består ombyggingen av følgende:

- Forlengelse midtskips på 8 meter.

- Utvidelse av dragerom og fryserom.

- Assistere reder ved krengeprøve.

- Levere tegninger og dokumentasjon for alle endinger og re-arrangeringer.


Nye Hoveddimensjoner:

 

Lengde o.a. 42,07 m
Lengde p.p. 37,00 m
Lengde L 36,96 m
Bredde 9,5 m
Fryserom ~461 m3
Frysetunnel ~20 m3
Tonnasje  


 

More in this category: « MS Runing