MS «QUO VADIS» levert i juli 2014 fra Tersan Shipyard, bygg nr 1051.
Fiskeriselskapet Norli AS har bygget et nytt Trål/snurrevad fartøy, SC34 konstruert av Seacon as. Det er med stor glede at Seacon as kan meddele at den niende båten av SC34 serien nå er ferdigstilt. Fartøyet heter “Quo Vadis”, og er hjemmehørende i Vedavågen på Karmøy. “Quo Vadis” er utrustet ved Tersan Shipyard i Tyrkia. Utrustningen skjer parallelt med utrustningen av søsteskipet “M. Solhaug”.

  • MS Quo Vadis 
  • Bilder 3D 
  • Bilder 

Hoveddata for fartøyet er:
LOA 34.07 m.
Bredde 9,5 m.
Fremdriftsmotor 1825 hk.
Lastekapasitet på 180 m³ kjølerom og 200 m³ CSW-tanker.
 

Fiskeriselskapet Norli AS er et familierederi som eies og drives av brødrene Karl, Valter og Magne Rasmussen. Rederiet har lang tradisjon innenfor pelagisk fiskeri og konsumtråling i Nordsjøen. Rederiet har nå bestemt å satse videre med nybygg. Nybygget er et kombinasjonsfartøy rigget for trål, dobbeltrål og snurrevad. Fartøyet er i utgangspunktet også prosjektert for not og kan med enkelte forandringer senere også rigges for notfiske.
 
Fartøyet vil således bli svært fleksibelt og kan anvendes til flere forskjellige fiskerier. I første omgang vil fartøyet bli rigget for de fiskerier selskapet i dag har rettigheter/kvoter for, som f.eks konsumfiske i Nordsjøen etter ulike arte hvitfisk og reker. Dette vil foregå med både trål og snurrevad. Videre vil fartøyet bli rigget for fiske med snurrevad etter torsk i nord samt loddetråling.

Fartøytypen er kjent for å ha særlig gode sjøegenskaper, og ved utforming av fartøyet er det lagt stor vekt på at sikkerheten og komforten til mannskapet blir godt ivaretatt. Boforholdene er høyt prioritert da det vil bli høy standard på lugarer og oppholdsrom. Videre er arbeidsforholdene både på dekk og i fabrikk høyt prioritert og vil kunne by på svært gode og rasjonelle arbeidsforhold.

Når det gjelder redskapshåndering og fangstbehandling så er det lagt ned mye arbeid og planlegging for å få mest mulig optimale forhold. Det er et høyt prioritert mål at en skal kunne levere fangst av best mulig kvalitet. Båten vil derfor bli utstyrt CFW /CSW-tanker, og det vil bli lagt til rette for at fangsten skal kunne pumpes direkte fra trålposen/snurrevadsekken til lasteromstankene med vakuumpumpe. CSW-tankene vil bli arrangert slik at det også skal være mulig å kunne føre levende fangst.

Dette er en svært fremtidsrettet båt som skal kunne møte ufordringene som kommer i fremtiden  både med hensyn på fangstfleksibilitet og komfort og sikkerhet for mannskapet. Videre vil en kunne levere fangst av  høy kvalitet med dette fartøyet. En  vil på mange måter sette en ny standard for fartøyer i denne klassen.  

Når det gjelder utstyr så har rederiet valgt i størst mulig grad å satse på norske underleverandører. Alt det vesentligste utstyrer som f.eks hovedmotor, gear, propellanlegg, sidepropeller, hjelpemotorer, akselgenerator, wincher, kraner, el instrumenter, fiskebehandlingsutstyr samt is- og kjøleanlegg m.m blir levert fra Norge. En betydelig del av kontraktsummen utgjøres således av norske leverandører.

Rederiet er særlig fornøyd med den positive holdningen en har fått fra Innovasjon Norge for dette prosjektet. Uten Innovasjon Norge sin deltakelse i finansieringen, så hadde dette prosjektet neppe latt seg realisere.

More in this category: « MS Fugløyfjord