Etter at Rødholmen AS i Løddingen kjøpte den 60m lange snurperen Stromboli fra Danmark i slutten av 2010 har planen vert å foreta en ombygging av båten. Det forholdsvis "smekre" skroget hadde store nedlastingsproblem på last, noe som gjorde båten lite gunstig spesielt med tanke på fremdriftskostnader. Seacon ble engasjert, og sammen med reder ble det vurdert flere alternativ. Det ble bl.a. foretatt modelltester i Stad Towing Tank og en kom til slutt frem til at en forlenging midtskips med 14,4 meter samt en ny motfasebulb ville gi båten mye bedre sjøegenskaper i tillegg til at en møtte reders ønsker om lastekapasitet og fart.
  • MS Rødholmen 
  • Før Ombyning 
  • Modelltest 
  • Etter Ombyning 
  • 3D Bilder 
I store trekk bestod ombyggingen av følgende:

- Forlengelse midtskips med 14,40 m.

- Bygge ny bulb.

- Omarbeide RSW tanker samt bygge to nye i forlengelsesområdet.

- Omarbeide Vakum arrangement.

- Arrangere et RSW pumperom og RSW maskinrom i forlengelsesområdet..

- Modifisere RSW sirkulasjonsarrangementet i RSW tankene.

- Arrangere et dekkshus midtskips.

- Renovere alle lugarer på hoveddekk.

- Renovere deler av lugarer på shelterdekk og båtdekk.

- Flytte eksisterende fiskepumpekran og hovedkran.

- Flytte/Installere nye snurpevinsjer.

- Flytte eksisterende snurpedavit fremme.

- Installere et nytt vakumtoalett system.

- Forlenge bakk akterover.

- Arrangere antirulletank på bakken.

- Arrangere ny formast.

- Arrangere rekkverk rundt styrehus.

For å sikre en best mulig tilpassing av den nye seksjonen til det eksisterende skroget ble skroget målt opp med 3D landmålingsutstyr. Båten ble så tegnet i 3D for å gi reder et godt visuelt inntrykk av hvordan båten ville bli. I tillegg blei også RSW tanker, RSW pumperom og RSW maskinrom modellert i 3D for å arrangere disse med rør og pumper på best mulig måte.

More in this category: MS Sildaskjær »