Seacon samarbeider med de beste aktørene innen bransjen avhengig av hvilke prosjekt vi til en hver tid arbeider med. Under finner du linker til noen av dei vi samarbeider med.

 

Nettaviser Diverse linker Offentlige kontorer
Fiskeribladet Fiskaren Det norske veritas Mattilsynet
Intrafish Fiskeri.no Fiskeridirektoratet
Skipsrevyen Fiskebåtredernes forbund Sjøfartsdirektoratet
  Kyst.no Innovasjon Norge
  Norges fiskarlag Havforskningsinstituttet
  Norges sildesalgslag Fiskeriforskning 
  Redningsselskapet SINTEF 
  Norsk Skipsfartsforum Norges fiskerihøgskole
  Baatbygg AS Måløy maritime fagskule 
Stadyard AS Kystverket 
  Johansen Slip og Mek AS Hovedrednings- sentralene 
  Solund Verft AS Fartøyregisteret
  Stad Towing Tank AS Lovdata
    Regjeringen