MS M-Solhaug

24 okt 2011
MS «M-SOLHAUG» levert i februar 2014 fra Tersan Shipyard i Tyrkia, bygg nr 1052.
Fiskebåtreder Mikal Solhaug fra Båtsfjord har bygget et nytt 34 meter fartøy som har fått navnet M Solhaug. Fartøyet er konstruert av Seacon og har fått betegnelsen SC34L. Mikal Solhaug eier og driver to fartøy fra sin base i Båtsfjord. Primært driver disse med line, noe også nyebåten vil gjøre.
  • MS M-Solhaug 
  • Bilder 3D 
  • Bilder 
SC90 serien:- Kystfiskefartøyene med betegnelsen SC90 som Seacon har utviklet representerer en ny generasjon i denne fartøygruppen. Fartøyene er optimaliserte m.h.t. regelverk, og konstruert med stort fokus på design, komfort, miljø og fangstkvalitet, innenfor nøkterne økonomiske rammer.

Byggingen av M Solhaug blir gjort ved Tersan Shipyard i Tyrkia. Utrustingen vil også skje ved dette verftet som har bygget flere Norske fiskebåter de senere årene.

SC34 serien: -SC34 serien som Seacon har utviklet har vært en stor suksess. Fartøyet ble primært utviklet for kystnotbåter, men en har her videreutviklet den for line-/ garnbåter. Fartøyene er optimaliserte m.h.t. regelverk, og konstruert med stort fokus på design, komfort, miljø og fangstkvalitet, innenfor nøkterne økonomiske rammer.

Fangstbehandling: - M Solhaug skal drive tradisjonelt garn-/ og linefiske etter hvitfisk, og blir rigget garn og håndegnet line. Lastekapasiteten blir på 290 kubikkmeter. På hoveddekk blir det fabrikk.

Innredning:
- Båten blir arrangert for et mannskap på 12. Det vil bli laget 2 messer, vaskerom, bysse og lager.

Prosjektering/modellforsøk: - SC34 serien er modellert i 3D format, noe som er en stor fordel når mange funksjoner skal planlegges på begrenset areal. I tillegg er der gjennomført modellforsøk av skroget for å finne den mest ideelle skrogformen for båter under 500 brutto tonn.

Hoveddimensjoner:

Lengde o.a. 34.07 m

Lengde p.p. 28.00 m

Bredde 9.50 m