Lyng AS har levert en større kystbåt av Seacon design SC 43 til rederiet Torbas AS. Det er lagt stor fokus på å bygge et effektivt fartøy med gode fasiliteter for mannskapet. Båten ble levert i månedsskifte mars/april 2011. Fartøyet er rigget for not og i stor grad forberedt for fremtidig tråling.
  • MS Staaløy 
  • Bilder 3D 
  • Byggebilder 
Nybygget har følgende hoveddata:
Type SC43
Lengde o.a. 43,80 m
Bredde 11,00 m
Dybde til shelterdekk 7,10 m
Bruttotonnasje 700
Brennoljekapasitet 215 m3
Ferskvannskapasitet 70 m3
RSW tankkapasitet ihht regelverket for kystbåt

Fartøyet har følgende utstyr:
Hovedmotor fra Pon Power, type MAK M25 på 2000 kW.
Gir fra Scana Volda.
Hjelpemotorer fra Novga, type Scania og John Deere.
Dekksutstyr fra Karmøy Winch.
RSW kjøleanlegg fra MMC Kulde.
Vakuumpumpe anlegg fra MMC Tendos.
Sidepropeller fra Brunvoll.
Bro arrangement fra Flexibridge.

Følgende underleverandører er engasjert:
Elektroarbeid og utstyr av Ulvesund Elektro.
Elektronikkarbeid og utstyr fra Måløy Radioforretning.
Innredningsarbeid av HMC.
Ventilasjonsarbeid av Isovent.

Lokale underleverandører i Vågsøy står for resten av utrustningen.

Skroget er i dag under bygging ved Riga Shipyard i Riga, Latvia.
Skroget er forventet å ankomme Måløy i slutten av september.

Kontraktsverdi for nybygget er på ca 100 mill.