14. Mars 2008 seilte nye MS Orfjord ut fra verftet Poltramp Sp i Stettin i Polen. Båten hadde da gjennomgått en omfattende ombygging og fremstod nå i en kledelig gul påskefarge for anledningen. Vurderingen om å bygge nytt eller ombygging var vanskelig, men etter en helhetsvurdering der bl.a. maskineri og mye annet utstyr var av relativt nyere dato, valgte rederiet, Sandøy Kystfiske AS fra Averøy i Møre og Romsdal, å utføre en relativt omfattende ombygging av fartøyet.


M/S ”Orfjord” hadde før ombyggingen begrensninger spesielt med hensyn til stabilitet, sjøegenskaper og bekvemmeligheter for mannskapet.

I samarbeid med rederiet har Seacon over lengre tid jobbet for å komme frem til en best mulig løsning for ombyggingen. Seacon har, i samarbeid med rederiet, sett det som meget viktig at forholdet mellom totalpris og resultat har en balanse som gjør det forsvarlig å gjennomføre en slik omfattende ombygging.I store trekk bestod ombyggingen av følgende:

- Forlengelse midtskips på 5 meter. Totallengd nå er 31,31 meter.

- Nytt tverrskipsskott, med 2 nye RSW tanker. Bygget trunker på RSW tanker.

- Ny tverr hekk med nytt vertikalt speil.

- Øke bredden til 8,2 meter, eksisterende bredde var 6,8 meter.

- Montert nytt overbygg i to etasjer.

- Ny innredning på hoveddekk.

- Fjernet innredning under hoveddekk.

- Flyttet opp dekk i notbinge og lastemerke.

- Montert ny notlegger.

- Montert ny nothaler.

- Rigging for snurrevad.

- Montere nye kombivinsjer not/snurrevad.

- Nye snurpedaviter akter og fremme.

- Bakk

 
Ombyggingen ble påbegynt i Polen i juli 2007, og var ferdig like før påske 2008. Man har nå fjernet eksisterende ballast i båten samtidig som stabiliteten og sjøegenskapene er betydelig forbedret. I tillegg er bekvemmeligheten for mannskapet vesentlig forbedret etter ombyggingen. Reder og mannskap er svært fornøyd med ombyggingen, og at man har klart å gjøre den stort sett etter budsjettet.

I begynnelsen av prosjektet ble Orfjord, som den første båten i landet, målt opp med landmålingsutstyr. Dette vart gjort for å tegne båten i tredimensjonalt bilde som igjen gjorde det lettere å gjennomføre en så omfattende ombygging.
More in this category: « MS Gambler MS Runing »