Seacon har inngått kontrakt om design og prosjektering av ny båt for Lending Rederi AS, eier av MS Sulebas. Den nye båten får Seaconbetegnelsen SC34. Dette er andre båten for samme rederi, og vi ser det som ei stor tillitserklæring at samme rederi kommer tilbake til oss for ny båt.

MS Sulehav blir rigget for snurrevad og skal levere ferskfisk iset i kasser. Båten blir bygget ved det danske skipsverftet Thyborøn Skibs og Motor for levering i slutten av 2020.

  • MS Sulehav 
  • Bilder 3D 
  • Bilder 
 
Seacon har jobbet sammen med Lending-rederiet for å utvikle et optimalt og spesialisert fartøy for snurrevadfiske for levering av ferskfisk med kjøling i kasser. Rederiet har under designfasen hatt stort fokus på lavt energiforbruk gjennom skrogutforming og tekniske valg.
Rederiets høye fokus på kvalitet og fiskebehandling blir ivaretatt gjennom ensretta fokus på en type fiskeri og spesialisert logistikkmessig utforming ombord. I tillegg er den designet for fersk fisk iset i kasser og lagret i kjølerom. Videre lagt stor vekt på sikkerhet og komfort for mannskapet.
Denne kontrakten er enda en bekreftelse på at Seacon har en ledende posisjon innen design av fiskefartøy, og vi setter stor pris på at rederiet har valgt oss nok en gang.

Les omtale her.

Hoveddimensjoner:

Lengde o.a. 34,16 m
Lengde p.p. 30,50 m
Lengde L 30,43 m
Bredde 9,50 m
Lastekapasitet (Kjølerom) ~285 m3
Tonnasje ~499