Seacon arbeider med en ny type tråler hvor fokus er på å redusere drivstofforbruk og kostnader. Båten blir utviklet for, og i samarbeid med rederiet AS Roaldnes.

Dette er et fremtidsretta fiskefartøy hvor både skrog, propeller og drivstoff er basert på nytenking. En planlegger her å bruke flytende naturgass (LNG) som drivstoff.

Les pressemelding her.