Seacon har inngått kontrakt om design og prosjektering av ny båt for Selfjordbuen AS, eier av MS Meløfjord. Den nye båten får Seaconbetegnelsen SC45. Dette er båt nummer 2 for samme rederi, og vi ser det som ei stor tillitserklæring at samme rederi kommer tilbake til oss for ny båt.

MS Meløyfjord blir rigget for snurpenot og snurrevad. Båten blir bygget hos Stadyard i Vågsøy kommune for levering i 2021.

  • MS Meløyfjord 
  • Bilder 3D 
  • Bilder 
 
Seacon har over lengre tid jobbet sammen med Meløyfjord-rederiet for å utvikle et optimalt fartøy som er best mulig tilpasset den driften rederiet har planlagt. Rederiet har under designfasen hatt stort fokus på lav energiforbruk gjennom skrogutforming og tekniske valg.
Rederiets høye fokus på kvalitet og fiskebehandling vil også bli godt ivaretatt ombord på det nye fartøyet, og det er videre lagt stor vekt på sikkerhet og komfort for mannskapet.
«Dette er nybygg nummer 21 med Seacon-design, og nybygg nummer 7 med Seacon-design fra Stadyard/Blaalid. Seacon har i flere år jobbet med utvikling av nye konsepter for denne type fartøy, og som har mange likhetstrekk med større kystfartøy som Seacon tidligere har designet. Denne kontrakten er enda en bekreftelse på at Seacon har en ledende posisjon innen design av fiskefartøy, og vi setter stor pris på at rederiet har valgt oss.

Hoveddimensjoner:

Lengde o.a. 45,15 m
Lengde p.p. 39,00 m
Lengde L 39,31 m
Bredde 11,00 m
Lastekapasitet (RSW) ~499 m3
Tonnasje ~900