MS «SULEBAS» ble levert i februar 2014 fra Solund Verft AS, bygg nr 6.


Lending Rederi AS frå Solund sin nye båt er rigget for fiskeri med snurrevad, ringnot og garn. Den er bygget med kombinerte fryserom- og RSW-kjøling. Båten er utviklet og prosjektert av Seacon og designet har fått betegnelsen SC38.


  • MS Sulebas 
  • Bilder 3D 
  • Bilder 

Lastekapasiteten for dette fartøyet er omlag 420 mmed kombinert fryserom og RSW.

Skroget ble bygget av Riga Shipyard i Latvia og deretter taua til Solund for utrustning. Største delen av utrusting og ferdigstilling er utført innandørs i den nye skipshallen ved Solund Verft.

Fartøya er dei to fyrste i den nye generasjon kystnot- fartøy frå Seacon as. SC38 er vidareutvikling av det velprøvde designa SC34, som det er kontrahert totalt 9 fartøy av. Fleire av desse designa SC34 er utrusta ved verft i Sogn og Fjordane, med dyktige lokale underleverandørar. Solund Verft og reiarlag har vore delaktige i utviklinga av det nye tilskottet til kystnot - flåten, og Seacon er stolt over å kunne presentere SC38, som i dag står fram som det ypperste innan design, brukarvennligheit og eigenskapar innan denne flåtegruppa.

Både reiarlag, konstruktør og verft, samt hovudtyngda av underleverandørane har lokal tilknyting og adresse i Sogn og Fjordane.

More in this category: MS Vesterhav »