Seacon har utviklet en ny generasjon linefartøy som har fått namnet SC46. De nye båtene vil ha fokus på gode fasiliteter til mannskapet, stort arbeidsdekk samt god dekksplass til linemagasin. Båtene blir tilrettelagt for en kombinasjonsdrift med garn. SC46 serien vil ha dieselelektrisk fremdriftsystem.
  • SC 46 
  • Bilder 3D 

Dieselelektrisk:
Dieselelektrisk fremdriftssystem gir betydelige driftsfordeler i forhold til konvensjonellt fremdriftssystem. Et konvensjonelt framdriftssystem består gjerne av en hovedmotor som står for fremdriften samt to dieselaggregat for strømforsyningen. Ved dieselelektrisk har en byttet ut hovedmotoren med en elektromotor. I tillegg har en et antall dieselaggregat som forsyner både motoren og alt det andre ombord med strøm. Antall aggregat kan bestemmes utfra ønsket mengde strøm.

Drageluke:
På denne båten har en lagt til rette for lukket dragesystem i siden. Dette gjør at den ordinære drageluken kan være stengt under draging, som igjen fører til at ulykker som er relatert til dargelukeproblematikk skal være betydelig redusert. I tillegg ser vi også på dragebrønn som et alternativ etter ønsker fra reder.

Mannskap:
Det er lagt stor vekt på bekvemmeligheter for mannskapet på denne båten. Lugarer med alle bekvemmeligheter, stor og lys messe og dagligrom med store vinduer, kinorom og trimrom er noen av fasilitetene ombord.