Lenangen fiskeriselskap har bygget et nytt 34 meter kystfiskefartøy. Fartøyet er av typen SC34, og utviklet og prosjektert av Seacon as i Måløy. Skroget til det kombinerte not og snurrevadfartøyet er bygget ved Yaroslav Shipyard i Russland. En rekke norske underleverandører er engasjert og har levert det meste av utstyret og tekniske installasjoner.
  • MS Fugløyhav 
  • Bilder 3D 
  • Byggebilder 
SC34-serien: - Kystfiskefartøyene med betegnelsen SC34 som Seacon har utviklet representerer en ny generasjon i denne fartøygruppen. Fartøyene er optimaliserte m.h.t. regelverk, og konstruert med stort fokus på design, komfort, miljø og fangstkvalitet, innenfor nøkterne økonomiske rammer.

Fangstbehandling: - MS Fugløyhav skal drive tradisjonelt kystfiske etter både pelagisk fisk og hvitfisk, og blir rigget for not og snurrevad. Tankkapasiteten på 300 kubikkmeter er designet spesielt med tanke på føring av levende fangst som torsk og sei, i tillegg til gode RSW kjøletanker. På hoveddekk blir der egen avdeling for behandling av hvitfisk med bl.a. komplette sløyemaskinlinjer.

Innredning: - Det er lagt stor vekt på bo- og arbeidsmiljø for mannskapet, med bl.a. enmannslugarer med egne dusj/toalett og en romslig messe/salong med egen spiseavdeling.

Prosjektering/modellforsøk: - SC34 serien er modellert i 3D format, noe som er en stor fordel når mange funksjoner skal planlegges på begrenset areal. I tillegg er der gjennomført modellforsøk av skroget for å finne den mest ideelle skrogformen for båter under 500 brutto tonn.

Søsterskip: - MS Fugløyhav er en videreutvikling av 90 fotingene MS Harto og MS Stokke Senior. Bygging ved samme verft i Russland for alle disse båtene er også med på holde totalprisen langt under andre sammenlignbare byggeprosjekter.

SC34 serien tekniske data:

Lengde o.a. 34.07 m

Lengde p.p. 28.00 m

Bredde    9.50 m