DESS/MHG (Marine Harvest) har inngått kontrakt for sine nye brønnbåter med Artic Group Ships. Båtene er designet av Seacon og får benevnelsen SC75. Kontrakten gjelder en båt med opsjon på 3 båter til.

Planlagt levering for første båt er høst/vinter 2017.

  • MS MPLFC Artic 
  • Bilder 3D 
  • Byggebilder 
SC75-serien: - Fokuset for den nye brønnbåten fra Seacon er å tilby en rimeligere brønnbåt uten at det går ut over kvaliteten på design, komfort, miljø og fiskebehandling. Enklere konsept, annerledes tenking og andre måter å sette sammen båt og fiskepakken på gjør at båten blir billigere totalt. Utstyret og kvaliteten generelt er på nivå med, eller bedre en, tilsvarende båter.


Fiskebehandling: - MS MPLFC Artic er utstyrt med 3000 m3 tanker for levendeføring av laks. Disse kan også brukes til avlusing, enten med bare ferskvann eller også med hydrogenperoksid.

Design: - Designet er utviklet i samarbeid med Artic Group Ships og Havyard MMC Fosnavåg. SC75 serien er modellert i 3D format. Dette gjør det lettere å arrangere og plassere dei ulike komponentene slik at forholdet mellom design og funksjonalitet blir best mulig. I tillegg er det gjennomført modellforsøk av skroget for å finne den mest ideelle skrogformen for dette fartøyet sitt bruksområde.

Hoveddimensjoner:

Lengde o.a. 76,89 m
Bredde 15,0 m
Dybde til dekk 8,00 m
Avstand mellom spant 0,50 m
Kapasitet fisketanker 3000 m3