31. januar 2015 var det stor dåpsfest ved Stadyard på Raudeberg når m/s Torbas vart døypt. Mange hundre var møtt fram for å delta på feiringa.
Etter at rederne, Agnar Lyng og Tore Lyng, solgte "gamle" Torbas til Island i 2012 ble et nybygg kontrahert samme år. Skroget ble levert fra Polen til Stadyard AS på sensommeren 2014. Etter utrusting ved Stadyard ble MS Torbas overlevert til Torbas AS i Februar 2015. Mange lokale underleverandører er brukt til utrusningen ved Stadyard AS.

Nye Torbas er bygget ut fra det nye Seacondesignet SC70, og har en maskinkraft på 4000 Kw og en lastekapasitet på 2050 m3. Dette er en tradisjonell ringnotbåt, som tar i bruk den beste teknologi, og miljøvennlig og besparende drivstoff.

  • MS Torbas 
  • Bilder 3D 
  • Bilder 

SC70 er en moderne ringnotbåt/pelagisk tråler. Den representerer det ypperste innen design av denne type fartøy. Båten er tegnet i 3D for at en lettere skal kunne plassere utsyr og utnytte plass enn ved tradisjonell 2D tegninger. I tillegg har en gjennomført modellforsøk i tank med hensikt å tilpasse skrogformen mest mulig innenfor de krav til fart, fremdriftskostnad og sjøegenskaper en har.

I planleggingsfasen av fartøyet var det utredet flere forskjellige typer fremdriftsanlegg, også med gass som drivstoff. Det er og gjort flere modellforsøk i tank for å optimalisere skrogdesignen med hensikt å oppnå best mulig økonomisk og miljøvennlig drift av fartøyet. Det ble etter grundige vurderinger valgt en Mak-motor med MDO som drivstoff på 4000 kW optimalisert for variabelt effektuttak og et 2-step Scana Volda reduksjonsgear, som gir muligheter for både å ta ut eller tilføre effekt via et kraftuttak.

Dette gir en mulighet til å primært forsyne fartøyet med strøm via en AEM akselgenerator på 2200 kW, eller en kan drive fartøyet dieselelektrisk med inntil 1500 kW. En kan også bruke denne funksjonen for boosting slik at en får inntil 5500 kW totalt på propellen. Dette vil via den relativt store, åpne propellen på 4,4 meter gi en estimert bollardpull på minimum 65,5 tonn.

Det er også montert roterende omformer på fartøyet som gir en mulighet til å regulere turtallet på hovedmotor mellom 525 og 600 omdreininger med akselgeneratoren innkoblet. Dette sammen med 2-step giret gir en unik mulighet til å regulere propellturtallet mellom 79 og 140 omdreininger alt etter ønsket effekt på propell.

Kombinasjonen av skrogdesignet, 2-step giret, flytende frekvens, boost, hybrid-funksjon, stor åpen propell, samt hovedmotor tilpasset variabelt effektuttak, mener vi tilsammen vil gi en unik, fleksibel, økonomisk og miljøvennlig fremdriftsløsning.

Prøvetursfarten ble 17,8 knop uten boosting. Bollard pull ser ut til å ligge en god del høyere enn estimert basert på erfaringsdata fra skipper i henhold til trålbruk som ble slept på prøvetrålingen.

Økonomifart ved lastet båt legger noe høyere en estimert. Vi vil komme tilbake med eksakte tall når en har fått mer erfaringsdata fra båten.

Hoveddimensjoner:

  • LOA 69,90m
  • Lengde mellom perp. 31,80m
  • Lengde L 62,02m Bredde 15,00m
  • Dybde til hoveddekk 6,40m
  • Dybde til shelterdekk 9,20m
  • RSW 2050 m3