MS Roaldnes

17 mar 2015
Published in SC35
Seacon arbeider med en ny type tråler hvor fokus er på å redusere drivstofforbruk og kostnader. Båten blir utviklet for, og i samarbeid med rederiet AS Roaldnes.