MS Harto

Published in SC90

Møre og Romsdal rederiet Bergtun Fiskeriselskap AS fra Sandøy er eier av dette 90 fots fiskefartøyet. Fartøyet er av typen SC90, utviklet og prosjektert av Seacon as i Måløy. De kombinerte not-/snurrevad-/trålfartøyet er bygget og utrustet ved Yaroslav Shipyard i Russland. En rekke norske underleverandører har levert det meste av utstyret og tekniske installasjoner.

MS Stokke Senior

23 okt 2011
Published in SC90

Møre og Romsdal rederiet Stokke Senior AS fra Sande har bygget et nytt 90 fots kystfiskefartøy. Fartøyet er av typen SC90, utviklet og prosjektert av Seacon as i Måløy. De kombinerte not-/snurrevad-/trålfartøyet er bygget og utrustet ved Yaroslav Shipyard i Russland. En rekke norske underleverandører har levert det meste av utstyret og tekniske installasjoner. Rederiet Stokke Senior AS driver i dag fartøyet M/S ”Stokke Senior” som det nye fartøyet med samme navn skal erstatte.