MS Rolf Asbjørn

28 jun 2017
Published in Ombygninger
Seacon har inngått kontrakt om levering av tegninger og spesifikasjoner for ombygging av MS Rolf Asbjørn. Ombyggingen blir gjort på Stadyard AS og er beregnet ferdig i løpet av sommeren 2017.

MS Runing

28 jun 2017
Published in Ombygninger
Seacon har inngått kontrakt om levering av tegninger og spesifikasjoner for ombygging av MS Stokke Senior. Båten skifter samtidig navn til MS Runing. Ombyggingen blir gjort i Polen og er beregnet ferdig i løpet av sommeren 2017.

MS Gambler

02 aug 2014
Published in Ombygninger
I slutten av August 2011 satte MS Gambler kurs for fiskefeltene igjen etter en omfattende ombygging hvor en bl.a. har ryddet bort gammel fabrikk og fryseri og laget plass til 6 nye RSW tanker, omarrangert Vakumsystemet, installert nytt RSW maskineri og arrangert nytt mottaks/avsilings system. Dei 6 nye RSW tankene utgjør en dobling av RSW tank kapasiteten. Seacon har stått for prosjektering av ombyggingen.

MS Orfjord

02 aug 2014
Published in Ombygninger
14. Mars 2008 seilte nye MS Orfjord ut fra verftet Poltramp Sp i Stettin i Polen. Båten hadde da gjennomgått en omfattende ombygging og fremstod nå i en kledelig gul påskefarge for anledningen. Vurderingen om å bygge nytt eller ombygging var vanskelig, men etter en helhetsvurdering der bl.a. maskineri og mye annet utstyr var av relativt nyere dato, valgte rederiet, Sandøy Kystfiske AS fra Averøy i Møre og Romsdal, å utføre en relativt omfattende ombygging av fartøyet.

MS Kvatro

25 okt 2011
Published in Ombygninger
Fræna Kystfiske AS fra Elnesvågen i Møre og Romsdal har gjennomført en større ombygging av kystfiskefartøyet M/S ”Kvatro”. Fartøyet som tidligere var 70 fot (21m) er nå bl.a. forlenget til 90 fot (27,5m). Dette har gitt større lastekapasitet, bedre sjøegenskaper og ikke minst bedre fasiliteter for mannskapet.

Seacon har stått for prosjekteringen og Solund Verft i Solund har stått for gjennomføringen av ombyggingen, som hadde ei kostnadsramme på kr 12-15 mill inkl utstyr. Arbeidet startet etter makrellfisket i september 2006 og var ferdigstillt medio mars 2007.

MS Sildaskjær

25 okt 2011
Published in Ombygninger

Etter at lengdebegrensningen ble erstattet med lastebegrensning i kystflåten besluttet Stig Oldeide, Birger Kassen og Helge Silden å forlenge MS Sildaskjær. Forlengingen på 6 meter startet i begynnelsen av juni 2008 og var ferdig i oktober 2008. Forlengingen ble utført ved Blaalid AS på Raudeberg. Seacon har stått for prosjekteringen av forlengingen.Nye hoveddimensjoner er nå:

  • Lengde:  33,99 m
  • Bredde:    8,50 m
  • RSW:      300 m3
Side 1 av 2